O nás

Poliklinika provozovaná firmou Sdružení ambulantních lékařů Havlíčkův Brod spol. s r.o. je po nemocnici druhým největším poskytovatelem zdravotní péče v okrese Havlíčkův Brod a patří mezi největší zdravotnická zařízení v Kraji Vysočina.

Péči zde poskytují praktičtí lékaři (7 ordinací) i odborní lékaři (2 interní ambulance, 2 neurologické ambulance, 2 ortopedické ambulance, 2 ortopedické ambulance, 2 gynekologické ambulance, urologická ambulance, chirurgická ambulance, ORL ambulance, TRN (plicní) ambulance, psychiatrická ambulance a rehabilitace). Všechny ordinace a ambulance jsou dobře vybaveny jak zdravotnickými přístroji, tak ostatním vybavením. To samé platí o čekárnách.

Důležitým zázemím pro všechny ambulance jsou oddělení RTG včetně ultrazvuku a biochemická laboratoř. Obě tato oddělení jsou certifikovanými pracovišti a nabízí komfort jak pro lékaře, tak hlavně pro pacienty, kteří mají tyto služby zajištěny v jedné budově. V budově je k dispozici také zákrokový sálek pro drobné operační zákroky.

Není zapomenuto ani na imobilní pacienty. Jsou vybudované bezbariérové vstupy do budovy, k výtahům, nechybí ani WC.

Zdravotní péči tedy poliklinika poskytuje v nadregionálním měřítku pro všechny skupiny obyvatelstva.


Zobrazení: Alba | Podle data

Komfortní prostředí pro pacienty i lékaře