Laboratoř

Laboratoř se nachází v 1. patře budovy polikliniky. Svou činností zajišťuje všechna základní biochemická a hematologická vyšetření. Personálně je obsazena třemi laborantkami, vedoucím laboratoře a lékařkou zajišťující garanci laboratorních výsledků z lékařského hlediska.

V laboratoři se zpracovávají vzorky krve a moči pacientů od lékařů v budově polikliniky. Od pacientů lékařů dětské polikliniky a dalších specialistů jsou doručovány svozovou službou.

Výsledky jsou zasílány v písemné či elektronické formě. Lékaři polikliniky můžou využít stahování výsledků přímo v rámci počítačové sítě polikliniky.

Ročně zpracováváme cca 38 000 vzorků krve a moči a je vykázáno cca 400 000 testů.

Laboratoř je v současné době vybavena moderními analyzátory firmy Mindray a dalším potřebným vybavením.

Pracovní doba je každý pracovní den od 06.00 do 14.30, ordinační doba od 07.00 do 13.00.

Od 26.6.2015 je laboratoř akreditovaná dle zdravotnické normy ČSN EN ISO 15189:2013, číslo akreditované laboratoře 8188 a pro akreditovaná vyšetření má oprávnění používat formulaci: Zdravotnická laboratoř č. 8188 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2013.

Dokumenty:


Zobrazení: Alba | Podle data

Laboratoř

březen 2023